Emil Páleš – Sedm archandělů

Dostala se mi do ruky zajímavá kniha s pro někoho kontroverzním názvem. O co jde? Autor, vědec, více než 15 let zkoumal dějiny podle výskytů vědců, umělců, vojevůdců, stylů oblékání, architektury a dalších věcí. Zjistil, že takové fenomény se nevyskytují náhodně, ale v pravidelně se opakujících cyklech a to současně v různých částech světa. Až to vypadá, jako by lidstvo mělo nějaké kolektivní vědomí. Vlastní provedení je sice rozdílné, podle národů žijících v těchto oblastech, ale princip je stejný. Pro lepší představu: některá období dějin jsou bohatá na války, jiná na umění a další na vědecké objevy.

O knize

V době, kdy se i vysocí církevní hodnostáři přestávají tajit tím, že v anděly již nevěří, zažíváme překvapivý obrat: vědecké bádání nás přivádí k důkazům, že středověká nauka o andělích měla přece pravdu. Tvůrčí osobnosti v dějinách čerpají inspiraci z tajemných hlubin duše – a zachycují stejné estetické, filozofické, náboženské a státnické impulzy ve stejnou dobu po celé zemi. Bez ohledu na to, zda jsou to ateisté, křesťané nebo indiáni, podávají zprávu o stejných nebo podobných vnitřních zjeveních. Tato zjevení odpovídají tradičním pravzorům, andělům a božstvům, a v dějinách se střídají v cyklickém časovém řádu, který byl znám ještě středověkým křesťanským a arabským učencům a pochází z pokladu babylónské chrámové moudrosti. Závěr bratislavského matematika a sofiologa RNDr. Emila Páleše, CSc. je jednoznačný: Angelologie nebyla spekulací! Vyplývá to z více než patnáctiletého komplexního výzkumu vln tvořivosti v dějinách pomocí exaktních metod matematické statistiky. Odborní oponenti ztratili řeč a církev je v rozpacích. Odvěká moudrost vzlétla z vlastního popela omlazená a jasnější než kdykoli předtím.

Aby to nebylo tak jednoduché, těch cyklů je více. Jsou velké, malé a mají co dělat s Platónským rokem, viz třeba Wikipedia. A jsme u astronomie, nebeských těles, souhvězdí atd a v tom staré civilizace byly hodně dobré. Tohle všechno vypadá, že to nejsou jen náhody, nebo nesourodě splácaná fakta, že? Tyhle poznatky jsou ve skutečnosti staré minimálně několik tisíc let a my je opět znovu pracně objevujeme.

Autor na mě působí, že má blízko ke křesťanství a především k tomu východnímu. Co je sympatické, k popisu fenoménu používá nejen křesťanskou symboliku, jako anděly a podobně, ale píše i o Indických božstvech, starém Egyptě a jiných civilizacích. Až to vypadá, že každá v minulosti rozvinutá kultura věděla o těchto periodách a dokázala je předvídat a to i na mnoho staletí dopředu. Někdy si říkám, jak staré civilizace, pro nás většinou primitivní, byly v poznání sebe sama hodně před námi. Jako by nás technologie spíš oslepovaly, než nám pomáhaly. To co my bereme jako mnohdy přinejmenším kontroverzní, ve starých dobách s tím běžně zacházeli. Zkusme se v našem, většinou ateistickém a technickém světě, oprostit od křesťanské symboliky a za ní si dosaďme co je nám blízké. Co třeba vesmírná energie, prozřetelnost, nebo ostud? Takový vliv, nebo energie chcete-li, musí být už z logiky věci inteligentní. Když začneme sledovat směr, kterým jsme se v knize vydali, dostaneme se až ke stvoření našeho světa (vesmíru) a tady to začíná být ještě zajímavější. Najednou nám dávají smysl evoluční skoky v dějinách, přestáváme se podivovat nad členěním přírody podle stupňů energií a dalšími zdánlivě těžko dnešní vědou vysvětlitelnými skutečnostmi. Zajímavé je čtení o evoluci člověka a specializacemi živočichů a jaké to má následky.

Ale co je to za sílu, co nás ovlivňuje? Jestli jsem autora správně pochopil, není to žádné vymývání mozků, ale jde o jakýsi druh inspirace. My lidé máme svobodnou vůli naložit s ní podle našeho uvážení. Můžeme se rozhodnout pro dobré, nebo špatné skutky. Například v období Marsu mají lidé sklony válčit a zabíjet se navzájem, což je jednoznačně negativní. Nebo se naopak mohou rozhodnout budovat, stavět velká díla. U každého anděla, nebo vlivu, jestli je vám označení bližší, autor uvádí podrobný popis jak na nás působí, co všechno ovlivňuje v přírodě, barvy, symboly. Závěr knihy patří všemožným grafům, histogramům atd. Je toho v téhle útlé knize opravdu hodně. Líbí se mi název jedné z posledních kapitol Angelologie je duchovní astronomie. Vystihuje přesně záměr autora.

Myslím, že knížka je hodně inspirující pro ty, co mají otevřenou mysl a jsou ochotní se dozvídat a přemýšlet o jevech, co nejsou běžně známé. Za mě jednoznačně dobrá volba k přečtení. Pokud by pro vás bylo v knize málo informací vězte že tahle publikace je jen zkrácený text z autorových děl Angeologie dějin, které by měly ve finále mít celkem tři svazky, každá o mnoha stovkách stran. Více o autorovi a jeho projektu Sophia.

2 odpovědi na “Emil Páleš – Sedm archandělů”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *